Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 37 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quy chế hoạt động của Chi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ nhiệm kỳ 2020 – 2021

(Tải File đính kèm)

 Báo cáo - Quy chếChi Đoàn27-08-2020
2 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 05/2020

(Tải File đính kèm)

06/BC-ĐTNBáo cáo - Quy chếChi Đoàn20-05-2020
3 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 1+2/2020

(Tải File đính kèm)

 Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-02-2020
4 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 12/2019

(Tải File đính kèm)

04/BC-ĐTN Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-12-2019
5 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 11/2019

(Tải File đính kèm)

03/BC-ĐTN Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ21-11-2019
6 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 10/2019

(Tải File đính kèm)

02/BC-ĐTN Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-10-2019
7 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 8+9/2019

(Tải File đính kèm)

 Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-09-2019
8 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 4/2019 07/BC-ĐTN Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-04-2019
9 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 3/2019

(Tải File đính kèm)

 Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-03-2019
10 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 1+2/2019

(Tải File đính kèm)

 Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-02-2019
11 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 12/2018

(Tải File đính kèm)

04/BC-ĐTN Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-12-2018
12 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 11/2018

(Tải File đính kèm)

03/BC-ĐTN Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ21-11-2018
13 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 10/2018

(Tải File đính kèm)

02/BC-ĐTN Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-10-2018
14 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 08+09/2018

(Tải File đính kèm)

01/BC-ĐTN Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-09-2018
15 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Nhiệm kỳ 2017 – 2018

(Tải File đính kèm)

 Báo cáo - Quy chếChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ15-05-2018
123