Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 18 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn. Năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cdcs_huynh_van_nghe-_bao_cao_tong_ket_cong_doan_2017-2018_nb_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-05-2019
2 Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn học kì I. Năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_cong_doan_hki_2018-2019_-_thcs_hvn_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-02-2019
3 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn. Năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cdcs_huynh_van_nghe-_bao_cao_tong_ket_cong_doan_2017-2018_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ05-05-2018
4 Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn học kì I. Năm học 2017 - 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_cong_doan_hki_2017-2018_-_thcs_hvn_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-02-2018
5 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn. Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cdcs_huynh_van_nghe-_bao_cao_tong_ket_cong_doan_2016-2017_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-05-2017
6 Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn học ki I. Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_cong_doan_hki_2016-2017_-_thcs_hvn_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệc16-01-2017
7 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn. Năm học 2015 - 2016
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cdcs_huynh_van_nghe-_bao_cao_tong_ket_cong_doan_2015-2016_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-05-2016
8 Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn học kì I. Năm học 2015 - 2016
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_cong_doan_hki_2015-2016_-_thcs_hvn_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-02-2016
9 Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn. Năm học 2014 - 2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_tong_ket_cong_doan_nh_2014-2015_new_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ30-05-2015
10 Báo cáo công tác Công đoàn tháng 04/ 2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_04_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-04-2015
11 Báo cáo công tác Công đoàn tháng 03/2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_03_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-03-2015
12 Báo cáo công tác Công đoàn tháng 02/2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_02_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-02-2015
13 Báo cáo công tác Công đoàn tháng 01/2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_01_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-01-2015
14 Báo cáo công tác Công đoàn tháng 12/2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_12_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-12-2014
15 Báo cáo công tác Công đoàn tháng 11/2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_11_143202013.doc
 Báo cáoCông đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-11-2014
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích