Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 125-tong-ket-nhiem-vu-cong-nghe-thong-tin-nam-hoc-2020-2021202105180001_1852021142823.pdf
125/BC-THCS.HVNBáo cáoTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ17-05-2021
2 Báo cáo việc chấp hành các quy định về Đề án văn hóa công vụ và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận Gò Vấp (giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 01 tháng 09 năm 2020)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 191_de_an_van_hoa_cong_vu202011300001_3011202013.pdf
191/BC-THCS.HVNBáo cáoTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ14-09-2020
3 Báo cáo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bcthuc_hien_cong_khai_doi_voi_co_so_giao_duc_99202016.pdf
169/BC-THCS.HVNBáo cáoTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ27-08-2020
4 Báo cáo hoạt động công vụ của trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 153_hoat_dong_cong_vu_cua_truong_thcs_huynh_van_nghe202011300001_3011202011.pdf
153/KH-THCS.HVNBáo cáoTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ11-08-2020
5 Báo cáo thống kê danh sách cây xanh công cộng trên địa bàn Quận Gò Vấp (Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_ke_danh_sach_cay_xanh_cong_cong_tren_dia_ban_quan_go_vap_216202012.pdf
 Báo cáoTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ04-06-2020
6 Báo cáo sơ kết học kì I. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_so_ket_hoc_ky_i_nh_2019_-_2020_112202013.pdf
05/BC-THCS.HVNBáo cáo 03-01-2020
7 Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Mau 12.doc
173/BC - HVNBáo cáo 04-06-2015
8 Báo cáo công tác tháng 01 & 02/2015
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CongvanPCdichbenhhogavasoinam2015.doc
122/BC - HVNBáo cáo 24-03-2015
9 Báo cáo công tác tháng 12/2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Tang cuong PCCC_2015.doc
104/BC-HVNBáo cáo 24-03-2015
10 Báo cáo công tác tháng 11/2014 85-1/BC - HVN Báo cáo 18-12-2014
11 Báo cáo công tác tháng 10/2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BAO CAO THANG 10.docgi thay.doc
64a/BC - HVNBáo cáo 18-12-2014
12 Báo cáo công tác tháng 09/2014
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BAO CAO THANG 9_.docx
32-1/BC - HVNBáo cáo 18-12-2014

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích