Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 02 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-02_123202115251.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ28-02-2021
2 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 01 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-01_12320211568.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-01-2021
3 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 12 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-12_123202115952.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2020
4 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 11 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-11_1232021151234.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ30-11-2020
5 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 10 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30-10-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ30-10-2020
6 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 09 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30-09-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ30-09-2020
7 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 08 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31-08-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-08-2020
8 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 07 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31-07-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-07-2020
9 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 06 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30-06-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ30-06-2020
10 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 05 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31-05-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-05-2020
11 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 04 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 30-04-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ30-04-2020
12 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 03 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31-03-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-03-2020
13 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 02 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 29-02-2020202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ29-02-2020
14 Công khai tài chính các loại quỹ - Tháng 01 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 31-1-20202011020001_211202010.pdf
 Công khai tài chính các loại quỹTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-01-2020

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích