Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách học sinh Khối 9. Năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_sach_hoc_sinh_khoi_9_51120208.pdf
 Danh sách học sinhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-09-2020
2 Danh sách học sinh Khối 8. Năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_sach_hoc_sinh_khoi_8_51120208.pdf
 Danh sách học sinhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-09-2020
3 Danh sách học sinh Khối 7. Năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_sach_hoc_sinh_khoi_7_51120208.pdf
 Danh sách học sinhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-09-2020
4 Danh sách học sinh Khối 6. Năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_sach_hoc_sinh_khoi_6_51120208.pdf
 Danh sách học sinhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-09-2020
5 Danh sách học sinh Khối 9. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_sach_hoc_sinh_khoi_9_18620207.pdf
 Danh sách học sinhTruờng THCS Huỳnh Văn Nghệ10-08-2019
6 Danh sách học sinh Khối 8. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_sach_hoc_sinh_khoi_8_18620207.pdf
 Danh sách học sinhTruờng THCS Huỳnh Văn Nghệ10-08-2019
7 Danh sách học sinh Khối 7. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_sach_hoc_sinh_khoi_7_18620207.pdf
 Danh sách học sinhTruờng THCS Huỳnh Văn Nghệ10-08-2019
8 Danh sách học sinh Khối 6. Năm học 2019 - 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh_sach_hoc_sinh_khoi_6_18620207.pdf
 Danh sách học sinhTruờng THCS Huỳnh Văn Nghệ10-08-2019
9 Danh sách học sinh Khối 9. Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 9.1.pdf
File thứ 2: 9.2.pdf
File thứ 3: 9.3.pdf
File thứ 4: 9.4.pdf
File thứ 5: 9.5.pdf
File thứ 6: 9.6.pdf
File thứ 7: 9.7.pdf
File thứ 8: 9.8.pdf
File thứ 9: 9.9.pdf
File thứ 10: 9.10.pdf
File thứ 11: 9.10.pdf
 Danh sách học sinh 08-08-2016
10 Danh sách học sinh Khối 8. Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 8.1.pdf
File thứ 2: 8.2.pdf
File thứ 3: 8.3.pdf
File thứ 4: 8.4.pdf
File thứ 5: 8.5.pdf
File thứ 6: 8.6.pdf
File thứ 7: 8.7.pdf
File thứ 8: 8.8.pdf
File thứ 9: 8.9.pdf
File thứ 10: 8.10.pdf
File thứ 11: 8.11.pdf
File thứ 12: 8.12.pdf
File thứ 13: 8.13.pdf
File thứ 14: 8.14.pdf
File thứ 15: 8.15.pdf
 Danh sách học sinh 08-08-2016
11 Danh sách học sinh Khối 7. Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 7.1.pdf
File thứ 2: 7.2.pdf
File thứ 3: 7.4.pdf
File thứ 4: 7.5.pdf
File thứ 5: 7.6.pdf
File thứ 6: 7.7.pdf
File thứ 7: 7.8.pdf
File thứ 8: 7.9.pdf
File thứ 9: 7.10.pdf
File thứ 10: 7.11.pdf
File thứ 11: 7.12.pdf
File thứ 12: 7.3.pdf
 Danh sách học sinh 08-08-2016
12 Danh sách học sinh Khối 6. Năm học 2016 - 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 6.1 .pdf
File thứ 2: 6.2.pdf
File thứ 3: 6.3.pdf
File thứ 4: 6.4.pdf
File thứ 5: 6.5.pdf
File thứ 6: 6.6.pdf
File thứ 7: 6.7.pdf
File thứ 8: 6.8.pdf
File thứ 9: 6.9.pdf
File thứ 10: 6.10.pdf
File thứ 11: 6.11.pdf
 Danh sách học sinh 08-08-2016

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích