Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách học sinh Khối 9. Năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Danh sách học sinhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-09-2020
2 Danh sách học sinh Khối 8. Năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Danh sách học sinhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-09-2020
3 Danh sách học sinh Khối 7. Năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Danh sách học sinhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-09-2020
4 Danh sách học sinh Khối 6. Năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Danh sách học sinhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-09-2020
5 Danh sách học sinh Khối 9. Năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

 Danh sách học sinhTruờng THCS Huỳnh Văn Nghệ10-08-2019
6 Danh sách học sinh Khối 8. Năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

 Danh sách học sinhTruờng THCS Huỳnh Văn Nghệ10-08-2019
7 Danh sách học sinh Khối 7. Năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

 Danh sách học sinhTruờng THCS Huỳnh Văn Nghệ10-08-2019
8 Danh sách học sinh Khối 6. Năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

 Danh sách học sinhTruờng THCS Huỳnh Văn Nghệ10-08-2019
9 Danh sách học sinh Khối 9. Năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11)

 Danh sách học sinh 08-08-2016
10 Danh sách học sinh Khối 8. Năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12), (Tải File đính kèm thứ 13), (Tải File đính kèm thứ 14), (Tải File đính kèm thứ 15)

 Danh sách học sinh 08-08-2016
11 Danh sách học sinh Khối 7. Năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11), (Tải File đính kèm thứ 12)

 Danh sách học sinh 08-08-2016
12 Danh sách học sinh Khối 6. Năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11)

 Danh sách học sinh 08-08-2016