Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)
Thứ bảy, 16/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1609

Tuần 14: Giáo án sinh hoạt chủ nhiệm

Ngày soạn 16/11/2019

TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ


Ngày soạn: 16/11/2019

Ngày dạy: 18/11/2019

 

Tuần: 14


GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ NHIỆM

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhận xét, tổng kết đánh giá về tình hình học tập, nề nếp, tình hình hoạt động ngoại khóa của lớp trong tuần vừa qua và phổ biến kế hoạch tuần tới.

- Học sinh tự đánh giá bản thân và các thành viên khác trong tổ, lớp. Nghiêm túc phê bình những sai phạm trong nội quy, quy chế nhà trường, lớp đề ra và quyết tâm khắc phục khuyết điểm.

- Triển khai kế hoạch hoạt động của nhà trường, liên đội trong tuần tới.

2. Yêu cầu:

- Tích hợp giáo dục học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng sống (lập kế hoạch, thuyết trình, nói chuyện trước đám đông, ….)

- Tổng kết đánh giá trên tất cả các mặt một cách đầy đủ, chi tiết.

- Chỉ rõ những nội dung đã đạt được, những mặt tồn tại, đồng thời tìm ra nguyên  nhân và biện pháp khắc phục những nội dung chưa đạt được, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên chủ nhiệm:

- Xem bảng thông báo kế hoạch hoạt động của nhà trường và lớp chủ nhiệm tuần qua và sắp tới.

- Tổng kết tình hình lớp thông qua sổ đầu bài, sổ theo dõi cá nhân của Ban Cán sự lớp, sổ ghi nhận của sao đỏ, ban quản sinh trên các mặt: chuyên cần, kỷ luật, học tập, vệ sinh …

- Hỗ trợ lớp trưởng soạn thảo kế hoạch cho tuần tới.

2. Đối với học sinh:

- Ban Cán sự lớp tổng kết hoạt động trong tuần qua.

- Lớp trưởng triển khai kế hoạch trong tuần tới.

- Các thành viên trong lớp tự giác đánh giá cá nhân và đưa ra ý kiến nhằm xây dựng tập thể lớp.

- Chuẩn bị Trò chơi: Tổ 2.

III. NỘI DUNG SINH HOẠT:

* Ổn định tổ chức lớp (1’): Hát tập thể bài hát “Lớp chúng mình”.

TG

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP TRONG TUẦN QUA.

15’

 

 

 

MC tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự.

a. Báo cáo của 4 tổ trưởng: (8’)

- Ưu điểm – khuyết điểm của các thành viên trong tổ mình về các mặt học tập, kỉ luật, phong trào, vệ sinh, CSVC,…

- Điểm thi đua của từng thành viên, của tổ.

b. Báo cáo của các LP: (5’)

 • Lớp phó học tập:
 • Lớp phó kỉ luật:
 • Lớp phó phong trào – CSVC:

- Ưu điểm – khuyết điểm của lớp về mặt mình phụ trách.

- Phương hướng cho tuần sau.

c. Báo cáo của LT: (2’)

- Nhận xét tình hình chung của lớp trong tuần qua.

- Chú ý quan sát và lắng nghe, ghi nhận.

- Quan sát 4 tổ trưởng tổng kết điểm thi đua tuần.

 

- Lắng nghe và ghi nhận để nhận xét.

 

 

- Lắng nghe và ghi nhận để nhận xét.

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe và ghi nhận để nhận xét.

 

- Lớp trưởng lần lượt mời 4 tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ về các mặt: thi đua cá nhân, tuyên dương, phê bình, chuyên cần, trật tự - kỉ luật, học tập, phong trào, vệ sinh, điểm trung bình, tổng cộng điểm của tổ trong tuần qua.

- Tổ trưởng nhận xét về ưu, khuyết điểm của tổ để rút kinh nghiệm.

- Lớp trưởng lần lượt mời các lớp phó báo cáo và nhận xét về các mặt hoạt động mà mình được phân công phụ trách.

- Lớp phó kỉ luật báo cáo, nhận xét.

 

 

- Lớp phó học tập báo cáo, nhận xét.

 

- Lớp phó lao động báo cáo, nhận xét.

 

- Lớp phó phong trào báo cáo, nhận xét.

Sau phần báo cáo của cán bộ lớp, các thành viên nêu ý kiến (nếu có).

- Lớp trưởng tổng kết xếp hạng các tổ. Nhận xét ưu điểm, hạn chế của lớp trong tuần.

- Ban cán sự lớp giải đáp thắc mắc.

Hoạt động 2: TUYÊN DƯƠNG – PHÊ BÌNH.

6’

1. Tuyên dương cá nhân và tập thể đạt thành tích trong tuần:

- Tổ xuất sắc: ……..

- Cán bộ lớp xuất sắc : ……

- Cá nhân xuất sắc: ……….

- Cá nhân tiến bộ: …..

2. Thực hiện phê bình và tự phê bình:

- Phê bình cá nhân vi phạm thường xuyên.

- Cá nhân vi phạm thực hiện tự phê bình.

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

- Biện pháp khắc phục:

_______________________

_______________________

 

GVCN phát thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích.

 

 

 

 

 

- Lắng nghe và ghi nhận để nhận xét.

 

 • Dẫn chương trình yêu cầu ban cán sự lớp đề cử:

  + Cán bộ lớp xuất sắc nhất.

  + Cá nhân tiến bộ nhất.

  + Cá nhân tham gia phong trào tích cực nhất.

 • Tập thể lớp biểu quyết các nội dung trên.
 • Lớp trưởng phê bình những bạn thường xuyên vi phạm nội quy trong tuần qua và đưa ra biện pháp khắc phục.

- Cá nhân vi phạm thực hiện tự phê bình.

Hoạt động 3: THẢO LUẬN PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN NÀY.

10’

3. Lớp phó phụ trách các mặt kỉ luật, học tập, phong trào, lao động đề xuất phương hướng công tác tuần này.

 

- Lắng nghe và ghi nhận để nhận xét.

 

 

 

 

- Lớp trưởng điều hành.

- Các tổ thảo luận ý kiến và thống nhất các nội dung hoạt động, đề ra chỉ tiêu phấn đấu của tổ của mình.

 

STT

CÁC MẶT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CHỈ TIÊU

PHÂN CÔNG

1

HỌC TẬP

- Học bài, làm bài đầy đủ.

- Mang đủ dụng cụ học tập.

- Học kỹ phần ôn tập các môn để chuẩn bị kiểm tra HKI.

100%

 

2

KỈ LUẬT

- Đảm bảo chuyên cần, tác phong, xếp hàng, trật tự.

- Không ăn quà trước cổng trường.

- Nghiêm túc trong giờ ăn, ngủ.

100%

 

3

PHONG TRÀO

- Tích cực tham gia giải Lê Quý Đôn.

- Ít nhất là 5 bài.

 

 

Hoạt động 4: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GVCN.

5’

4. GVCN tổng hợp nhận xét của ban cán sự lớp và đưa ra nhận xét, đánh giá tình hình lớp trong tuần qua.

- Tuyên dương, khen ngợi những ưu điểm trong tuần qua của tập thể và cá nhân.

- Phê bình những khuyết điểm của lớp trong tuần (nếu có).

- Đặc biệt nhắc nhở phê bình những HS vi phạm nhiều lần (nếu có).

5. Triển khai công tác tuần này.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nề nếp, trang phục, tác phong , trật tự xếp hàng.

- Thực hiện tốt tình hình học tập, nội quy của nhà trường.

- Thực hiện tốt các vấn đề vệ sinh lớp học và hành lang của lớp, giữ vệ sinh chung…

- Tham gia tốt các phong trào do trường đề ra.

- GVCN khen thưởng các tổ và cá nhân xuất sắc.

 

- Mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét.

- Lắng nghe và rút kinh nghiệm cho tuần tới.

 

 

 

 

 

- Lắng nghe và thực hiện theo đúng yêu cầu.

 

 

 

 

 

Hoạt động 5: VUI HỌC – HỌC VUI.

7’

6. Vui học – Học vui:

- Tổ chức cho học sinh sinh hoạt theo chủ đề: Tôn Sư trọng đạo.

 

 

* Tổ 3 trình bày bài hát: “Cô giáo em”.

* Trò chơi: Xem ai nhanh hơn.

- Thể lệ trò chơi: Trong vòng 6 phút.

+ 3 phút đầu: Các tổ sẽ viết các câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống tôn Sư trọng đạo của dân tộc ta từ ngàn xưa.

(Ví dụ: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư hoặc: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu mến Thầy…).

+ 3 phút sau: Kể tên các bài hát có nội dung nói về Thầy, Cô giáo.

. Sau 6 phút tổ nào viết được nhiều câu ca dao, tục ngữ và viết được tên nhiều bài hát đúng theo yêu cầu thì sẽ được thưởng một phần quà.

* Văn nghệ: Mỗi tổ sẽ chọn một trong các bài hát tổ vừa kể tên để trình bày trước lớp.

 

* Nhận xét các tiết mục văn nghệ, đánh giá: …

* Dặn dò:

- Phân công chuẩn bị cho tiết sinh hoạt tuần sau.

- GVCN nhận xét tiết sinh hoạt.

- Phân công tổ chuẩn bị hoạt động Vui học – Học vui tuần sau: Tổ 3.

- Tổ trưởng tổ 2: Phân công trực lớp tuần 14.

- Văn nghệ: Hát bài “Hành khúc trường Huỳnh Văn Nghệ”.

 

IV. NHẬN XÉT VÀ RÚT KINH NGHIỆM

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86