Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 41 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học tháng 8-9/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_8-9_10920208.pdf
01/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn25-08-2020
2 Kế hoạch kết nạp Đoàn viên mới - Tháng 07/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_ket_nap_doan_vien_moi_3720207.doc
09/KH-ĐTNKế hoạchChi Đoàn 01-07-2020
3 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 06+07/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_67_3720207.doc
08/KH-ĐTNKế hoạchChi Đoàn22-05-2020
4 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 05/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_5_3720207.doc
08/KH-ĐTNKế hoạchChi Đoàn22-04-2020
5 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 03/2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_3_153202015.doc
06/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-02-2020
6 Kế hoạch sinh hoạt Chi Đoàn - Chủ điểm tháng 03 - Năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_sh_chu_diem_thang_3_nam_2020_153202015.doc
 Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-02-2020
7 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 12/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_12_153202015.doc
05/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-11-2019
8 Kế hao5ch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 11/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_11_153202015.doc
03/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-10-2019
9 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 10/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_10_153202015.doc
 Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-09-2019
10 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 08+09/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_8-9_153202015.doc
01/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-07-2019
11 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 4/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_4_153202016.doc
07/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-03-2019
12 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng03/ 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_3_cd_193_153202016.doc
07/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-02-2019
13 KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM THÁNG 03 “Chủ đề: “Xung kích vì Thành phố - Tình nguyện vì cộng đồng””
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_sh_chu_diem_thang_3_nam_2019_153202016.doc
08/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-02-2019
14 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 01-02/ 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_1-2_153202016.doc
05/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-12-2018
15 Kế hoạch hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trường học - Tháng 11/2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_thang_11_153202016.doc
03/KH-ĐTN Kế hoạchChi Đoàn Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ22-10-2018
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích