Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 04 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-04-2021_211220218225.pdf
10-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ08-04-2021
2 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 03 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-03-2021_2112202181756.pdf
03-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ04-03-2021
3 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 02 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-02-2021_2112202181441.pdf
02-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ05-02-2021
4 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 01 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-01-2021_2112202174941.pdf
01-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ07-01-2021
5 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 12 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12-2020202112210001_2112202173543.pdf
97-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ03-12-2020
6 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 11 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang-11202112160001_2112202172959.pdf
96-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ05-11-2020
7 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 10 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi_quyet_thang_10202011030001_311202014.pdf
94-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ19-10-2020
8 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 09 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_09-2020202010010001_110202015.pdf
91-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ10-09-2020
9 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 08 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_8-2020202010010001_110202014.pdf
90-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ06-08-2020
10 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 07 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_07-2020202010010001_110202014.pdf
88-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ09-07-2020
11 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 06 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_06-2020202010010001_110202014.pdf
83-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ08-06-2020
12 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 05 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_05-2020202010010001_110202014.pdf
81-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ11-05-2020
13 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 04 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_04-2020202010010001_110202014.pdf
78-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ09-04-2020
14 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 03 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_03-2020202010010001_110202014.pdf
73-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ05-03-2020
15 Nghị quyết chi bộ trường Huỳnh Văn Nghệ tháng 02 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thang_02-2020202010010001_110202014.pdf
71-NQ/CBNghị quyếtChi bộ Huỳnh Văn Nghệ13-02-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích