Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 22 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quy định về trách nhiệm của giáo viên và người chăm sóc  Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường16-03-2020
2 Quy chế phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh năm học 2018 – 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_che_phoi_hop_giua_nha_truong_v_phu_huynh_1_1_163202010.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường20-09-2019
3 Quy chế phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế phường 14 về công tác phòng chống Hiv - Aids năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qu_che_phoi_hop_voi_tram_y_te_phuong_14_ve_hiv-_aids_163202010.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường20-09-2019
4 Quy định về thực hiện tăng cường hoạt động thể lực
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_ve_tang_cuong_hoat_dong_the_luc_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường10-11-2018
5 Quy định về thực hiện vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_ve_sinh_moi_truong_ve_sinh_ca_nhan_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường03-10-2018
6 Quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_va_thuc_hien_dam_bao_an_toan_thuc_pham_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường03-10-2018
7 Quy định về thực hiện dinh dưỡng hợp lý
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_va_thuc_hien_dinh_duong_hop_ly_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường02-10-2018
8 Quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qui_dinh_va_thuc_hien_phong_chong_tai_nan_thuong_tich_163202010.doc
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường02-10-2018
9 Quy định về trách nhiệm của giáo viên và người chăm sóc
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qui_dinh_gv_163202010.doc
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường14-09-2018
10 Quy định trách nhiệm của giáo viên và phụ huynh trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_cu_the_trach_nhiem_cua_giao_vien_va_nguoi_cham_soac_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường11-10-2017
11 Quy định về thực hiện tăng cường hoạt động thể lực
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_ve_tang_cuong_hoat_dong_the_luc_1_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường10-10-2017
12 Quy định về thực hiện vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_ve_sinh_moi_truong_ve_sinh_ca_nhan_1_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường10-10-2017
13 Quy định về thực hiện dinh dưỡng hợp lý
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_va_thuc_hien_dinh_duong_hop_ly_1_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường10-10-2017
14 Quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_va_thuc_hien_dam_bao_an_toan_thuc_pham_1_163202011.docx
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường10-10-2017
15 Quy định về phát hiện và xử lý tai nạn thương tích
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qui_dinh_va_thuc_hien_phong_chong_tai_nan_thuong_tich_1_163202010.doc
 Quy định - Quy chếBộ phận Y tế học đường10-10-2017
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích