Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 76 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng Tổ Lý - Hóa và tổ trưởng Tổ Sinh của trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 313-ve-viec-mien-nhiem-chuc-vu-to-truong-to-ly-hoa-va-to-truong-to-sinh-cua-tru_6112021164115.pdf
313/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ18-10-2021
2 Quyết định về việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó Tổ hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp và Tổ Khoa học tự nhiên của trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 314-ve-viec-bo-nhiem-to-truong-to-pho-to-hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep-va_6112021163558.pdf
314/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ18-10-2021
3 Quyết định về việc thành lập Tổ hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp và cơ cấu lại Tổ Lý - Hóa, Tổ Sinh thành Tổ Khoa học tự nhiên năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 311-ve-viec-thanh-lap-to-hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep-va-co-cau-to-ly-hoa_6112021163127.pdf
311/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ14-10-2021
4 Quyết định về việc phân công nhân viên phụ trách Công nghệ thông tin năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 284-ve-viec-phan-cong-nhan-vien-phu-trach-cntt202112020001_212202110521.pdf
284/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ07-10-2021
5 Quyết định Quy chế hoạt động của Ban biên tập Website trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 265-ban-hanh-quy-che-hoat-dong-cua-ban-bien-tap-202112020001_2122021101144.pdf
265/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ01-10-2021
6 Quyết định thành lập Ban biên tập Website trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 264-thanh-lap-ban-bien-tap-website-truong-thcs-hvn202112020001_212202194621.pdf
264/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ01-10-2021
7 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cập nhật cổng thông tin điện tử và sử dụng thư điện tử nhà trường năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 227-ban-hanh-quy-che-quan-ly-cap-nhat-cong-thong-tin-dien-202112020001_212202110216.pdf
227/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ01-09-2021
8 Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nhà trường năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 226-ban-hanh-quy-che-dam-bao-an-toan-cntt202112020001_212202194130.pdf
226/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ01-09-2021
9 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trường Trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205qd-phan-cong-nhiem-vu-bgh-gv-nv202108260001_992021165419.pdf
205/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ27-08-2021
10 Quyết định về việc thành lập Tổ thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 214qd-tl-to-chi-dao202108270001_3082021111429.pdf
214/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ27-08-2021
11 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thẩm định Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 86-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-cham-tham-dinh-kiem-tra-danh-gia-cuoi-ky-ii-nam-h_2942021144719.pdf
86/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ09-04-2021
12 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 85-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-cham-kiem-tra-danh-gia-cuoi-ky-ii-nam-hoc-2020-20_2942021143939.pdf
85/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ09-04-2021
13 Quyết định thành lập Hội đồng coi Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 84-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-coi-kiem-tra-danh-gia-cuoi-ky-ii-nam-hoc-2020-2021_2942021142133.pdf
84/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ09-04-2021
14 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Sao in đề Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II các môn Công nghệ 6, 7, 8; Vật lý; Lịch sử; Địa lý; Sinh học; GDCD
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 83-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-sao-in-de-kiem-tra-danh-gia-cuoi-ky-ii-cac-mon-co_294202114746.pdf
83/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ09-04-2021
15 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Sao in đề Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II các môn Công nghệ 9; Tin học 9
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 82-ve-viec-thanh-lap-hoi-dong-sao-in-de-kiem-tra-danh-gia-cuoi-ky-ii-cac-mon-co_294202114024.pdf
82/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ09-04-2021
123456

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích