Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 91 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thẩm định Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II. Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

101/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ25-04-2022
2 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II. Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

99/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-04-2022
3 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II. Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

98/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-04-2022
4 Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra, giám sát việc ra đề, in sao, lưu trữ đề kiểm tra đánh giá cuối kỳ II. Năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

97/QĐ.THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-04-2022
5 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Sao in đề Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II các môn Toán; Ngữ văn; tiếng Anh; Vật lý; Hóa học; Sinh học; KHTN 6; Lịch sử; Địa lý; Lịch sử và Địa lý 6; GDCD; Công nghệ; Tin học; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6; Nội dung giáo dục của địa phương 6. Năm học: 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

96/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-04-2022
6 Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề và thẩm định đề Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II các môn Toán; Ngữ văn; tiếng Anh; Vật lý; Hóa học; Sinh học; KHTN 6; Lịch sử; Địa lý; Lịch sử và Địa lý 6; GDCD; Công nghệ; Tin học; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6; Nội dung giáo dục của địa phương 6. Năm học: 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

95/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ20-04-2022
7 Quyết định về việc thành lập hội đồng giám sát thi công sửa chữa

(Tải File đính kèm)

14/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ18-01-2022
8 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

407/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2021
9 Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra, giám sát việc ra đề, in sao, lưu trữ đề kiểm tra đánh giá cuối kỳ I năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

406/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2021
10 Quyết định vể việc thành lập Hội đồng Sao in đề Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I các môn Công nghệ 7, 8, 9; Tin học 7, 8, 9 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

404/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2021
11 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Sao in đề Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I các môn Toán; Ngữ văn; tiếng Anh; Vật lý; Hóa học; Lịch sử; Địa lý; Sinh học; GDCD khối 7, 8, 9 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

405/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2021
12 Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề và thẩm định đề Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I các môn Toán; Ngữ văn; tiếng Anh; Vật lý; Hóa học; Đại lý; Sinh học; GDCD khối 7, 8, 9 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

403/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2021
13 Quyết định về việc thành lập Hội đồng ra đề và thẩm định đề Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I các môn Tin học 7, 8, 9; Công nghệ 7, 8, 9 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

402/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2021
14 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

408/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2021
15 Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thẩm định Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

409/QĐ-THCS.HVNQuyết địnhTrường THCS Huỳnh Văn Nghệ31-12-2021
1234567