Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

441/QĐ-BGDĐTVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo28-01-2022
2 Quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-119 trong trường học (sửa đổi, bổ sung)

(Tải File đính kèm)

406/QĐ-BGDĐTVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo27-01-2022
3 Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

(Tải File đính kèm)

29/2021/TT-BGDĐTVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo20-10-2021
4 Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

(Tải File đính kèm)

25/2020/BGDĐTVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo26-08-2020
5 Thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

(Tải File đính kèm)

691/TB-QLCLVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo08-05-2020
6 Về việc huớng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

1398/BGDĐT-GDTCVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo23-04-2020
7 Về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá Học kỳ II năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

1360/BGDĐT-GDTrHVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo23-04-2020
8 V/v huớng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

1113/BGDĐT-GDTrHVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo30-03-2020
9 Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 của Bộ truởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

08/2020/TT-BGDĐTVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo23-03-2020
10 Thông tư ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của Cán bộ, Công chức, Viên chức

(Tải File đính kèm)

01/VBHN-BGDĐTVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo04-03-2020
11 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại

(Tải File đính kèm)

406/BGDĐT-GDTCVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO13-02-2020
12 Công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo 01-09-2018
13 Thông tư ban hành Quy chế hoạt động công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

(Tải File đính kèm)

36/2017/TT-BGDĐTVăn bản Bộ Giáo dục và Đào tạoBộ Giáo dục và Đào tạo28-12-2017