Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 90 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc đăng ký nhu cầu cây giống phục vụ Tết trồng cây 19/5 và cây giống phân tán năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 34-ve-viec-dang-ky-nhu-cau-cay-giong-phuc-vu-tet-trong-cay-19-5-va-cay-giong-tr_181202273657.pdf
34/GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo17-01-2022
2 Về việc phân công phụ trách quản lý, kiểm duyệt và khai thác sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành (Moet)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 23-ve-viec-phan-cong-quan-ly-kiem-duyet-va-khai-thac-su-dung-he-thong-co-so-du_18120228226.pdf
23/GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp11-01-2022
3 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng trường thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1270-ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-xay-dung-truong-thuc-hien-mo-hin_2912202111300.pdf
1270/KH-GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo27-12-2021
4 Về hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối kì Học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với cấp THCS
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1272-ve-huong-dan-kiem-tra-danh-gia-cuoi-ky-i_2912202111235.pdf
1272/GDĐT-PTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo27-12-2021
5 Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định điều kiện tổ chức bán trú tại các trường Tiểu học và THCS năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1269-quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-doan-tham-dinh-dieu-kien-to-chuc-ban-tru-tai_29122021111954.pdf
1269/QĐ-GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo27-12-2021
6 Kế hoạch thẩm định các điều kiện tổ chức bán trú tại các trường Tiểu học và THCS năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1268-ke-hoach-tham-dinh-cac-dieu-kien-to-chuc-ban-tru-tai-cac-truong-th-va-thcs_28122021171247.pdf
1268/KH-GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo27-12-2021
7 Kế hoạch công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1267-ke-hoach-cong-tac-phap-che-va-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam-hoc-2021-2022_29122021112456.pdf
1267/KH-GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo24-12-2021
8 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1257-ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-mung-dang-mung-xuan-nham-dan-2022_2312202194637.pdf
1257/KH-GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo21-12-2021
9 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đối với giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1250-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-de-an-phat-trien-van-hoa-doc-trong-cong-dong_231220219369.pdf
1250/KH-GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo21-12-2021
10 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1221-ke-hoach-thuc-hien-nhiem-vu-cong-nghe-thong-tin-nam-hoc-2021-2022_14122021768.pdf
1221/KH-GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo10-12-2021
11 Về việc báo cáo tình hình tiêm vắc xin của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1203-ve-viec-bao-cao-tinh-hinh-tiem-vac-xin-cua-doi-ngu-can-bo-quan-ly-giao-vie_512202113323.pdf
1203/GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo03-12-2021
12 Về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1198112202174441_212202162331.pdf
1198/CV-GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo30-11-2021
13 Về việc triển khai Thông tư số 29/2021/TT-GDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 994-ve-viec-trien-khai-thong-tu-29_141220217219.pdf
994/GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo28-10-2021
14 Về việc đề nghị thực hiện báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 987-ve-viec-de-nghi-thuc-hien-bao-cao-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam_2710202110447.pdf
987/GDĐTVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo26-10-2021
15 Về khẩn trương thực hiện rà soát và báo cáo công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục trên địa bàn quận Gò Vấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 982-ve-khan-truong-thuc-hien-ra-soat-va-bao-cao-cong-tac-dau-tu-mua-sam-trang-t_27102021103433.pdf
982/UBNDVăn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò VấpPhòng Giáo dục và Đào tạo21-10-2021
123456

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích