Chào mừng bạn đến với website trường THCS Huỳnh Văn Nghệ - Gò Vấp (Địa chỉ: 237/65 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp; SĐT: 028.6274.3393 - 028.6684.0917; Email: thcshuynhvannghe.govap@hcm.edu.vn)

Có 27 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch kiểm tra, thẩm định Kế hoạch và phương án phòng, chống dịch Covid-19 trước khi tổ chức học trực tiếp tại các Trung tâm ngoại ngữ - tin học, Trung tâm giáo dục Kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa trên địa bàn quận Gò Vấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 111-ke-hoach-kiem-tra-tham-dinh-ke-hoach-va-phuong-an-phong-chong-dich-covid-19_18120227466.pdf
111/KH-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp14-01-2022
2 Về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc quận năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5405-ve-thu-su-dung-hoc-phi-va-cac-khoan-thu-cua-co-so-giao-duc-va-dao-tao-cong_2912202117745.pdf
5405/UBND-TCKH-GDĐTVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp29-12-2021
3 Kế hoạch tổ chức Hội thi Xây dựng "Trường học Xanh" năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1276-ke-hoach-to-chuc-hoi-thi-xay-dung-truong-hoc-xanh-nam-hoc-2021-2022_31122021105551.pdf
1276/KHLP-PTNMT-PGDĐTVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp27-12-2021
4 Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Dương lịch năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5263-thong-bao-ve-treo-co-to-quoc-va-nghi-le-duong-lich-nam-2022_2312202194437.pdf
5263/TB-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp21-12-2021
5 Về việc mua sắm, quản lý sử dụng, xử lý và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4105-ve-viec-mua-sam-quan-ly-su-dung-xu-ly-va-bao-cao-tinh-hinh-quan-ly-su-dung_31122021105252.pdf
4105/UBND-TCKHVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp01-12-2021
6 Về việc triển khai việc tiếp nhận người trúng tuyển, thời gian tập sự, hồ sơ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 940-ve-viec-trien-khai-viec-tiep-nhan-nguoi-trung-tuyen-thoi-gian-tap-su-ho-so_4122021114433.pdf
940/PNVVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp30-11-2021
7 Kế hoạch triển khai Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời trên địa bàn Quận Gò Vấp giai đoạn 2021 - 2030" năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4056-ke-hoach-trien-khai-de-an-giao-duc-thong-minh-va-hoc-tap-suot-doi-tren-dia_1412202171353.pdf
4056/KH-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp29-11-2021
8 Quyết định về việc khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3779-quyet-dinh-ve-viec-khen-thuong_21202284916.pdf
3779/QĐ-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp18-11-2021
9 Về báo cáo tiến độ thực hiện công tác sữa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 334-ve-bao-cao-tien-do-thuc-hien-cong-tac-sua-chua-truong-lop-mua-sam-trang-thi_27102021111431.pdf
334/TCKHVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp29-09-2021
10 Quyết định về công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1740-quyet-dinh-ve-cong-nhan-danh-hieu-chien-si-thi-dua-co-so-nam-hoc-2020-2021_811202192951.pdf
1740/QĐ-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp29-07-2021
11 Quyết định về công nhận danh hiệu Tâp thể lao động tiên tiến năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1739-quyet-dinh-ve-cong-nhan-danh-hieu-tap-the-lao-dong-tien-tien-nam-hoc-2020_81120219273.pdf
1739/QĐ-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp29-07-2021
12 Quyết định về thành lập Tổ tạo lập cơ sở dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận Gò Vấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1717-quyet-dinh-ve-thanh-lap-to-tao-lap-du-lieu-tiem-chung-vac-xin-phong-covid_18202115846.pdf
1717/QĐ-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp27-07-2021
13 Về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 9 (Khẩn)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 507-ve-thay-doi-phuong-thuc-lam-viec-cua-co-quan-don-vi-nha-nuoc-trong-thoi-gia_972021174212.pdf
507/PNVVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpPhòng nội vụ09-07-2021
14 Quyết định về công nhận "Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích" năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1094-quyet-dinh-ve-viec-cong-nhan-truong-hoc-an-toan-phong-chong-tai-nan-thuong_27102021105134.pdf
1094/QĐ-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp30-06-2021
15 Quyết định về ban hành Kế hoạch Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 989-ve-ban-hanh-ke-hoach-huy-dong-tre-den-truong-va-tuyen-sinh-vao-cac-lop-dau_166202112231.pdf
989/QĐ-UBNDVăn bản Ủy ban nhân dân quận Gò VấpỦy ban nhân dân quận Gò Vấp10-06-2021
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích